Praktijkervaring stuurbrevet

Hoe verloopt de praktijkervaring?

De praktiijkervaring betreft een werkelijke diensttijd (in uren uitgedrukt) aan boord van één of meer pleziervaartuigen behorend tot een categorie waarvoor een stuurbrevet verplicht is. De diensttijd mag op alle scheepvaartwegen van de Europese Unie zijn volbracht, maar enkel de prestaties in de periode tot twee jaar voor de aanvraag van het stuurbrevet komen in aanmerking.

Er zijn 2 mogelijkheden om uw praktijkervaring aan te tonen:

Met een logblad/dienstenboekje

Door middel van een logblad/dienstenboekje dient u uw werkelijke diensttijd aan boord aan te tonen. Deze praktijkervaring bestaat uit minimum 12 uur onder begeleiding van iemand die reeds over een stuurbrevet bezit en die u de praktijk al doende leert. De data, gepresteerde uren en afgelegde trajecten moeten op dit logblad/dienstenboekje ingevuld worden.

Opgelet!
Varen op zee en zeilen komen hiervoor niet in aanmerking. Het ingevulde logblad/dienstenboekje dient samen met een kopie van de schipper waarmee u gevaren hebt zijn stuurbrevet aan VYF-VVW vzw bezorgd te worden.

Via een erkende vaarschool

U hebt de taferelen waarschijnlijk al wel eens gezien in een haven. Alle hens aan dek, een geschreeuw en een getier bij het aanmeren van de boot, waarbij iedereen de schuld in elkaars schoenen schuift en waar men elkaars onkunde verwijt.

Een gebrek aan ervaring en deskundige begeleiding is hiervan de oorzaak. Nog steeds begeven teveel onervaren personen zonder eender welke vorming dan ook zich op het vaarwater omdat ze in vroegere tijden hun vaarbewijs zo hebben gekregen, of omdat ze via medewerking van derden gemakkelijk aan een vaarbewijs zijn gekomen.

Alhoewel dit misschien financieel interessant was, is het gevolg dat er gevaarlijke situaties ontstaan. De keuze voor een professionele vaarschool is dan ook een keuze die u vooral vanuit een veiligheidsstandpunt dient te maken.