Over het stuurbrevet

Het stuurbrevet is wettelijk verplicht voor het besturen van een pleziervaartuig vanaf 15 meter of dat sneller kan varen dan 20 km/uur, ongeacht zijn lengte.

Er bestaan twee soorten stuurbrevetten:

– Het beperkt stuurbrevet mag overal in België worden gevaren, met uitzondering van de Beneden-Zeeschelde;
– Het algemeen stuurbrevet mag op alle Belgische binnenwateren worden gevaren.

De te nemen stappen zijn:

Voorwaarden om een beperkt of algemeen stuurbrevet te bekomen:

  • Minimum 18 jaar zijn. De aanvraag mag vanaf de leeftijd van 17 jaar worden ingediend. Het stuurbrevet is geldig vanaf de dag dat de aanvrager 18 jaar is.
  • Een geneeskundig onderzoek ondergaan bij een geneesheer naar keuze, die de algemene conditie onderzoekt en het gezichtsvermogen en het gehoor test
  • Slagen in het Theoretisch examen
  • Voldoende praktische ervaring hebben