De Vlaamse Vaarschool

De Vlaamse Vaarschool is een fusie van de Vlaamse Motorvaartschool en de Vlaamse Zeezeilschool. Meer dan 40 jaar opleidingsexpertise is dus samengevloeid in de Vlaamse Vaarschool en deze enorme ervaring willen we graag aan u doorgeven.
Hiervoor hebben we voor zowel de beginnende als de reeds meer ervaren MOTORBOOTVAARDER of ZEEZEILER een prachtig en vooral nuttig les- en vervolmakingsaanbod. Dit wordt elk jaar geëvalueerd en waar nodig aangepast aan de huidige normen.
De docenten theorie zijn stuk voor stuk gediplomeerde instructeurs en hebben decennia ervaring met pleziervaart.

CURSUSSEN THEORIE

 • ALGEMEEN STUURBREVET
  8 avonden van 19:00 – 22:30 of 3 zaterdagen van 09:00 tot 18:00
  De opleiding ALGEMEEN STUURBREVET is de theoretische voorbereiding voor de examens ALGEMEEN STUURBREVET ingericht door de FOD Mobiliteit en Vervoer.
  De cursus bevat de leerstof die moet gekend worden om vlot te slagen voor het examen Algemeen stuurbrevet. Wie wil kan zich hierna nog verdiepen en inschrijven voor het deel Yachtman.
 • YACHTMAN
  7 avonden van 19:00 – 22:30
  De cursus YACHTMAN is de theoretische voorbereiding voor de examens YACHTMAN ingericht door de FOD Mobiliteit en Vervoer.
  De cursus bevat de leerstof die moet gekend worden om vlot te slagen voor het officieel examen.
 • VHF-GMDSS src
  1 zaterdag van 09:00 – 18:30
  Dit bedieningscertificaat geeft aan de houder het recht om bepaalde GMDSS radioapparatuur te gebruiken met name: VHF-DSC klasse D (dit is een VHF toestel met beperkte DSC mogelijkheid), SART en EPIRB en dit binnen de A1 zeegebieden. De MSI Navtex ontvanger maakt eveneens deel uit van het opleidingspakket.
  De theoretische en praktische opleiding bedraagt in totaal 9 uur en de praktijkles gebeurt op reële toestellen (dus geen simulatie op PC).
 • REISPLANNING
  4 avonden van 19:00 tot 22:00
  Deze workshop is gericht naar mensen met een eigen boot of huurboot die met een geruster gemoed en wat meer inzicht eens wat verder willen gaan dan de buurhavens.
  Het is eveneens een zeer goede voorbereiding op de praktijkcursus, Jachtschipper Kustvaart (KV3), de oefentochten in Engeland, Kanaaleilanden en Bretagne of voor de deelnemers aan de Flottielje.
  We proberen om u om op 4 avonden, enkel met de meest noodzakelijke theorie, zoveel mogelijk praktische info mee te geven om een goede en veilige tochtplanning en tocht te kunnen maken.
 • TRIM
  Halve dag van 13:30 tot 18:00
  In deze cursus geven we op een zo praktisch mogelijke manier meer duidelijkheid over hoe je je boot beter kan beheersen en hoe je er meer kan uithalen.
  We behandelen ook VMG zodanig dat je steeds op de snelst mogelijke manier op je eindbestemming geraakt.

Meer informatie en voorwaarden op www.vlaamsevaarschool.be, zzs@vvwnieuwpoort.be en 058 23 52 32.

Praktijk

MOTORBOOT
Om een Stuurbrevet te kunnen behalen moet je naast een theoretische proef ook praktijkuren bewijzen. Indien je dit doet met de Vlaamse Vaarschool, volstaan 6 praktijkuren, vermits we een erkende vaarschool zijn. Deze opleiding is een absolute must voor de enthousiaste motorbootliefhebber die zonder brokken wil leren manoeuvreren.

We organiseren deze praktijkopleiding op 3 locaties en gebruiken hiervoor 3 verschillende boottypes:

 

 • Lamme: Kajuitmotorboot Teaser 31 sport met 2 binnenboordmotoren: Nieuwpoort
 • Staf: Motorboot Cap Camarat 625 met buitenboordmotor: Gent
 • Ski Nautique: type Correct Craft 650 met buitenboordmotor: Bocholt

 

Programma:
Je leert afvaren, aanleggen, koers houden, rekening houden met drift en stroom.
Hoe een sluis aanvaren en veilig versluizen. Wat zijn de gevaren in de haven en op de binnenwateren.
Je oefent in het omgaan met landvasten, knopen, schroef- en roereffecten.

ZEEZEILEN
De Vlaamse Zeezeilschool is de afdeling zeezeilen van de Vlaamse Vaarschool.
Met meer dan 40 jaar ervaring in het aanleren van het zeezeilen op alle niveaus kunnen we stellen dat we een oceaan aan ervaring opgebouwd hebben.
Deze ervaring willen we je graag doorgeven!

Voor wie kunnen wij iets betekenen

 • Iedereen vanaf 17 jaar die wil leren zeilen of zich hier verder in wil vervolmaken.
 • Wie nog nooit gezeild heeft start met de 2 daagse initiatie.
 • Indien je wel al enige zeilervaring hebt neem je best even contact op en bepalen we in onderling overleg welke cursus het beste bij jouw niveau en wensen aansluit.
  Hierbij is je actuele kennis belangrijker dan de eventueel ooit behaalde brevetten of afgelegde mijlen.

 

Eerst theorie of eerst praktijk?
Wie nog geen zeilervaring heeft, start best met praktijk Initiatie en Kustvaart 1.
Praktijkervaring helpt bij het verwerken van het theoriepakket, maar is niet noodzakelijk om met de cursus theorie te mogen starten.
Het Getuigschrift Yachtschipper van de Vlaamse Vaarschool wordt uitgereikt aan diegenen die aan volgende voorwaarden voldoen:

 • Geslaagd in het theoretisch examen Yachtman van de FOD Mobiliteit en Vervoer
 • Positieve beoordeling praktijk Yachtschipper (vroeger KUSTVAART 3)
 • In het bezit van een certificaat GMDSS-SRC.

 

Leren zeilen is niet moeilijk maar je zal er toch wat tijd moeten voor uittrekken.
Overstag gaan, gijpen, reven,… zijn manoeuvres die men maar goed kan leren door een goede uitleg, nuttige feedback en foutenanalyse maar vooral door veel te oefenen.
In de Initiatie en Kustvaart 1 ligt het accent vooral op het oefenen op zeiltechnieken en bootbeheersing. Om de vaartijd optimaal te benutten, combineren we dit niet met het maken van tochten. Tochten beperken de mogelijkheid om de manoeuvres intensief in te oefenen.
Voor je start met de praktijk Kustvaart 2 (KV2) volg je de theorie en in KV2 gaan we dan deze theorie aan de praktijk koppelen met als einddoel een 24-uren tocht waarin
je kennis van navigatie getest en verbeterd wordt.
De extra cursussen zoals vervolmaking, spi, havenmanoeuvres, trim, workshop reisplanning,… maken je zo klaar voor de 9-daagse praktijk opleiding Yachtschipper (KV3).

Belangrijke accenten:

 • Max 4 cursisten / boot
 • Geen verschillende niveaus mengen
 • Dagelijkse wederzijdse briefing en debriefing
 • Strenge maar eerlijke evaluatie, het is belangrijk dat we de cursist durven zeggen wat vatbaar is voor verbetering
 • We willen fier zijn op het moment dat we u losgooien!

Overzicht

 • Initiatie
 • Kustvaart 1
 • Kustvaart 2
 • Havenmanoeuvres
 • Sportkieljacht
 • Spinnaker
 • Trim
 • Wedstrijd en Spi
 • Man overboord
 • Oefentochten
 • Flottielje
 • Yachtschipper

Voor meer informatie kan u terecht op www.vlaamsevaarschool.be, zzs@vvwnieuwpoort.be en 058 23 52 32